Menu

Üdvözöljük

a „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” tárgyú, KEHOP-2.2.1-15-2015-00001 azonosítószámú
projekt tájékoztató oldalán.

Ceglédbercel szennyvíztisztító

Projekt információ

Élővizeink szennyezettsége a világ minden táján jelentős környezetvédelmi problémát jelent. A fő szennyező források az ipar, a mezőgazdaság, valamint a lakosság. Élővizeink védelme érdekében az elsősorban alkalmazott technológia a szennyvíztisztítás, amelynek fő célja a szennyezőanyagok környezetbe kerülésének megakadályozása.

Az előzetes hatósági egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a meglévő kétszintes ülepítős technológia már nem alkalmas arra, hogy a település szennyvizét akár nyárfás szikkasztásos, akár élővízi befogadói határértékre tisztítsa.

Fentieket figyelembe véve döntött úgy az Önkormányzat, hogy egy teljesen új, a mai kor követelményeinek megfelelő eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére és engedélyeztetésére köt szerződést a tervezővel.

Ceglédbercel Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel közösen nyújtotta be pályázatát a Széchenyi2020 támogatási felhívására. A több éves előkészítési munka eredményeként a projekt, támogatást nyert és aláírásra került a támogatási szerződés. A közbeszerzési eljárás lezárását követően Ceglédbercel Község Önkormányzata Szerződéses megállapodást írt alá a „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” című projekt kivitelezési munkáira.

A kivitelezés tervezett határideje 2018.10.19.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

Az Önkormányzat az új szennyvíztisztító telep helyét a meglevő nyárfás szennyvíz elhelyező telep területén belül jelölte ki. Ez az elhelyezés azért is tűnik jó választásnak, mert mindkét terület az Önkormányzat tulajdonában van, azok lakóépülettől 500 m-nél nagyobb távolságra találhatók (így a védőtávolság szempontjából megfelelő az elhelyezés), illetve a tervezett tisztítótelepet a 0132 hrsz.-ú úton meg lehet közelíteni.

A korszerű szennyvíztisztító telep:

  • Építése és működtetése alatt a Natura 2000 természetvédelmi terület érdekeit maximális mértékben képviseli.
  • Egy modern, a mai kor követelményeinek megfelelő, eleveniszapos biológiai elven működő technológiát alkalmazva, környezetbarát és hatékony lesz
  • Kapacitása: 440m3/d lesz.


Ceglédbercel szennyvíztisztító

Projekt adatok

Projekt címe:

Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen

Projekt azonosító száma:

KEHOP-2.2.1-15-2015-00001

Konzorciumi partner:

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás mértéke (%-ban):

94,595582 %

Szerződött támogatás összege:

520 131 215 forint

Ceglédbercel szennyvíztisztító

Konzorciumi partner

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

113 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Tel: 1/239-04-20
www.nfp.hu

Hírek

Aktualitások

Ceglédbercel szennyvíztisztító

Galéria

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep