Menu

Üdvözöljük

a „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” tárgyú, KEHOP-2.2.1-15-2015-00001 azonosítószámú
projekt tájékoztató oldalán.

Ceglédbercel szennyvíztisztító

Projekt információ

Élővizeink szennyezettsége a világ minden táján jelentős környezetvédelmi problémát jelent. A fő szennyező források az ipar, a mezőgazdaság, valamint a lakosság. Élővizeink védelme érdekében az elsősorban alkalmazott technológia a szennyvíztisztítás, amelynek fő célja a szennyezőanyagok környezetbe kerülésének megakadályozása.

Az előzetes hatósági egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a meglévő kétszintes ülepítős technológia már nem alkalmas arra, hogy a település szennyvizét akár nyárfás szikkasztásos, akár élővízi befogadói határértékre tisztítsa.

Fentieket figyelembe véve döntött úgy az Önkormányzat, hogy egy teljesen új, a mai kor követelményeinek megfelelő eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációjának elkészítésére és engedélyeztetésére köt szerződést a tervezővel.

Ceglédbercel Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel közösen nyújtotta be pályázatát a Széchenyi2020 támogatási felhívására. A több éves előkészítési munka eredményeként a projekt, támogatást nyert és aláírásra került a támogatási szerződés. A közbeszerzési eljárás lezárását követően Ceglédbercel Község Önkormányzata Szerződéses megállapodást írt alá a „Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen” című projekt kivitelezési munkáira.

A kivitelezés tervezett határideje: 2018.10.19.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

Az Önkormányzat az új szennyvíztisztító telep helyét a meglevő nyárfás szennyvíz elhelyező telep területén belül jelölte ki. Ez az elhelyezés azért is tűnik jó választásnak, mert mindkét terület az Önkormányzat tulajdonában van, azok lakóépülettől 500 m-nél nagyobb távolságra találhatók (így a védőtávolság szempontjából megfelelő az elhelyezés), illetve a tervezett tisztítótelepet a 0132 hrsz.-ú úton meg lehet közelíteni.

A korszerű szennyvíztisztító telep:

  • Építése és működtetése alatt a Natura 2000 természetvédelmi terület érdekeit maximális mértékben képviseli.
  • Egy modern, a mai kor követelményeinek megfelelő, eleveniszapos biológiai elven működő technológiát alkalmazva, környezetbarát és hatékony lesz
  • Kapacitása: 440m3/d lesz.


Ceglédbercel szennyvíztisztító

Projekt adatok

Projekt címe:

Korszerű szennyvíztisztító telep Ceglédbercelen

Projekt azonosító száma:

KEHOP-2.2.1-15-2015-00001

Konzorciumi partner:

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás mértéke (%-ban):

94,595582 %

Szerződött támogatás összege:

520 131 215 forint

Ceglédbercel szennyvíztisztító

Konzorciumi partner

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

113 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Tel: 1/239-04-20
www.nfp.hu

Hírek

Aktualitások

Ceglédbercel szennyvíztisztító

Galéria

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep

Szennyvíztelep

Ceglédbercel szennyvíztisztító

Projekt zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény

Zárórendezvény